Evolutie Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – Septembrie 2011

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                       30.09.2011

 

Continuă sesiunile de instruire în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date adresate angajaÅ£ilor din sistemul penitenciar românesc ÅŸi persoanelor aflate în detenÅ£ie

 

La sesiunile de instruire ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date, programate în luna octombrie, vor participa 14 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 9 grupe formate din persoane privative de libertate din cadrul următoarelor unităţi: Penitenciarul de Minori ÅŸi Tineri Craiova, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, Penitenciarul Tg. MureÅŸ, Penitenciarul BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul-Spital Dej, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul IaÅŸi, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Baia Mare.

 

 In luna septembrie s-au organizat de către cei doi promotori din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor două workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare: la Penitenciarul Slobozia, în data 19.09.2011 ÅŸi la Penitenciarul FocÅŸani în data de 23.09.2011.  Workshop-urile sunt dedicate persoanelor aflate în detenÅ£ie ÅŸi sunt menite să îmbunătăţească atât perioda detenÅ£iei cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.

 

Având în vedere că această lună încheie anul I de implementare al proiectului, în perioada 01.10.2010-30.09.2011 s-a dezvoltat un sistem flexibil de 16 săli mobile, active la nivel naÅ£ional ÅŸi s-a creat reÅ£eaua naÅ£ională formată din 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC necesară îmbunătăţirii sistemului de instruire din unităţile penitenciare. Procentul de promovabilitate pentru multiplicatorii de formare a fost de 100%.

Totodată, în această lună, au demarat sesiunile de instruire în domeniul TIC la care au participat angajaÅ£i din sistemul penitenciar românesc.

 

 

In perioada 01.10.2010-30.09.2011, s-au desfăşurat o serie de 16 workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare dedicate persoanelor aflate în detenÅ£ie.

 

S-au postat lunar informaţii cu privire la evoluţia proiectului pe site-urile partenerilor şi proiectului.

 

Mai multe informaÅ£ii cu privire la proiect ÅŸi la activităţile desfăşurate în anul 1 de implementare, se găsesc ÅŸi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved