Evolutie Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – Octombrie 2011

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
                                                                                                                                     
  25.10.2011
 
Continuă sesiunile de instruire în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date adresate angajaÅ£ilor din sistemul penitenciar românesc ÅŸi persoanelor aflate în detenÅ£ie
 
La sesiunile de instruire ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date, derulate în luna octombrie, au participat 14 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 9 grupe formate din persoane privative de libertate din cadrul următoarelor unităţi: Penitenciarul de Minori ÅŸi Tineri Craiova, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, Penitenciarul Tg. MureÅŸ, Penitenciarul BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul-Spital Dej, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul IaÅŸi, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Baia Mare. AceÅŸtia vor obÈ›ine diplome recunoscute la nivel naÈ›ional (aferente programelor de perfecÅ£ionare promovate) ÅŸi Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÈ›ional.

         

 

La sesiunile de instruire ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date, programate în luna noiembrie, vor participa 20 grupe (dintre care 13 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 7 grupe formate din persoane privative de libertate) din cadrul următoarelor unităţi: Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, Penitenciarul Aiud, Penitenciarul BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul ColibaÅŸi, Penitenciarul BotoÅŸani, Penitenciarul Tulcea, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Bârcea Mare (Deva), Penitenciarul Baia Mare.
 
 In luna octombrie s-au organizat de către cei doi promotori din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor două workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare: la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, în data 11.10.2011 ÅŸi la Penitenciarul Giurgiu în data de 24.10.2011.
 Workshop-urile sunt dedicate persoanelor aflate în detenÅ£ie, iar programele de formare profesională din cadrul proiectului, sunt menite să le îmbunătăţească atât perioada detenÅ£iei, cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.
  
 
Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.
 
Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare
 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved