Evolutie Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – Martie 2012

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                     30.03.2012

 

 

Continuă sesiunile de instruire ÅŸi testare în domeniul

ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date

 

La sesiunile de instruire ÅŸi testare din luna martie 2012 au participat 20 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi persoane private de libertate din următoarele unităţi: Penitenciarul Brăila, Penitenciarul GalaÅ£i, Penitenciarul TimiÅŸoara, Penitenciarul Miecurea Ciuc, Penitenciarul Oradea, Penitenciarul PloieÅŸti, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. In penitenciarul Drobeta Turnu Severin sesiunea de instruire ÅŸi testare ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date a demarat în data de 09.03.2012, ulterior primirii avizului de la comisia de autorizare (MehedinÅ£i). Totodată în locaÅ£iile Sovata ÅŸi Amara, la sesiunile de instruire ÅŸi testare ECDL COMPLET/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date au participat 4 grupe formate din angajaÅ£i din sistemul penitenciar românesc. AceÅŸtia vor obÅ£ine diplome recunoscute la nivel naÅ£ional (aferente programelor de perfecÅ£ionare promovate) ÅŸi Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÅ£ional.

 

 

In luna aprilie, continuă sesiunile de instruire ÅŸi testare ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date destinate unui număr de 20 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi persoane private de libertate din seria 7, care fac parte din unităţile: Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Brăila, Penitenciarul TimiÅŸoara, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Oradea , Penitenciarul Codlea, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Târgu Jiu, Penitenciarul PloieÅŸti, Penitenciarul FocÅŸani.

 

Incepând cu data de 02.04.2012 toÅ£i participanÅ£ii la curs (angajaÅ£i în sistemul penitenciar românesc ÅŸi persoane aflate în detenÅ£ie) au posibilitatea să completeze on-line chestionarele de evaluare iniÅ£ială a cunoÅŸtintelor de operare pe computer/ de utilizare a calculatorului ÅŸi chestionarele de evaluare finală a cursului ECDL START/COMPLET/Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date. Noua facilitate contribuie la respectarea obiectivului orizontal “Dezvoltare durabilă” în ceea ce priveÅŸte gestionarea eficientă a resurselor.

 

In luna aprilie se vor organiza două workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare în Penitenciarul Pelendava (09.04.2012) ÅŸi Penitenciarul Tg. MureÅŸ (20.04.2012).

 

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

 


 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved