Evolutie Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – Februarie 2012

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
                                                                                                                                      
29.02.2012
 
Demarează sesiunile de instruire ÅŸi testare în domeniul
ECDL Complet/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date
 
La sesiunile de instruire ÅŸi testare din luna februarie 2012 au participat 20 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi persoane private de libertate din următoarele unităţi: Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Târgu Jiu, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul ColibaÅŸi, Penitenciarul-Spital ColibaÅŸi, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul GalaÅ£i, Penitenciarul Bârcea Mare (Deva), Penitenciarul Satu Mare, Penitenciarul Oradea.

Incepând cu luna martie se vor organiza, în locaÅ£iile Sovata ÅŸi Amara, sesiuni de instruire ÅŸi testare ECDL COMPLET/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date pentru angajaÅ£i ai sistemului penitenciar românesc. In luna martie se vor organiza 4 grupe, iar până în iulie 2012 vor participa la aceste sesiuni 100 angajaÅ£i.

Continuă sesiunile de instruire şi testare ECDL START/ Operator introducere, validare şi prelucrare date destinate unui număr de 19 grupe formate din angajaţi şi persoane private de libertate din seria 6, care fac parte din unităţile: Penitenciarul Brăila, Penitenciarul Galaţi, Penitenciarul Timişoara, Penitenciarul Miecurea Ciuc, Penitenciarul Oradea, Penitenciarul Ploieşti, Penitenciarul Bucureşti-Jilava, Penitenciarul Vaslui.

Formarea angajaÅ£ilor în domeniul TIC este necesară în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenÅ£elor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.

Programele de formare profesională în domeniul TIC pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare la nivel naÅ£ional sunt necesare în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei.

In luna martie se vor organiza 3 workshop-uri despre principiul egalităţii de şanse şi posibilităţile de ocupare

în Penitenciarul GalaÅ£i (23.03.2012), Penitenciarul Poarta Albă (29.03.2012), Penitenciarul Spital Poarta Albă (30.03.2012).

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare
 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved