Evolutie Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – August 2011

 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte în oameni”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                       30.08.2011

 

Demararea sesiunilor de instruire din cadrul Etapei 7

 

 

La începutul lunii septembrie vor demara sesiunile de instruire ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date din cadrul Etapei 7, adresate angajaÅ£ilor din sistemul penitenciar românesc.

 

Cursurile vor începe în 8 unităţi penitenciare, prin intermediul sistemului flexibil de săli mobile. Astfel, multiplicatorii de formare profesională în domeniul TIC vor continua activităţile de instruire cu angajaÅ£ii ÅŸi/sau persoanele care execută pedepse privative de libertate din sistemul penitenciar românesc. Unităţile penitenciare în care va demara instruirea angajaÅ£ilor sunt următoarele: Penitenciar de Minori ÅŸi Tineri Craiova, Penitenciarul Tg. MureÅŸ, Penitenciarul-Spital BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul-Spital Dej, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul IaÅŸi, Penitenciarul Arad. În fiecare dintre aceste unităţi se vor organiza câte două grupe de instruire în paralel.

 

La sfârÅŸitul lunii septembrie primele 16 grupe vor finaliza instruirea ÅŸi vor obÅ£ine certificări recunoscute la nivel naÅ£ional de către CNFPA (pentru formator ÅŸi operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date), precum ÅŸi certificări ECDL recunoscută la nivel internaÅ£ional în peste 148 ţări.

 

 Până la sfârÈ™itul lunii iulie au fost organizate 12 workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenÅ£ie în următoarele unităţi penitenciare: Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul de minori ÅŸi tineri Craiova, Spitalul Penitenciar ColibaÅŸi, Penitenciarul PloieÅŸti, Penitenciarul TârgÅŸor, Penitenciarul ColibaÅŸi, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul Bîrcea Mare, Spitalul Penitenciar BucureÅŸti Rahova, Penitenciarul Tg. Jiu, Penitenciarul Codlea, Spitalul Penitenciar Jilava.

 

            În luna august s-au organizat alte două workshop-uri. În data de 26.08.2011, la CR GăeÅŸti s-a derulat al XIII-lea workshop despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare dedicat persoanelor aflate în detenÅ£ie, cu vârste cuprinse între 16-45 ani care manifestă interes ÅŸi deschidere pentru programele culturale/educative. Tot în data de 26.08.2011 un alt workshop a fost organizat la Penitenciarul Rahova. Aceste activităţi, susÅ£inute de către cei doi promotori, experÅ£i din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor, sunt menite să îmbunatăţească atât perioda detenÅ£iei cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.

 

În următoarea perioadă se vor organiza noi grupe de instruire adresate angajaÅ£ilor ÅŸi/sau deÅ£inuÅ£ilor din 16 unităţi penitenciare din România, în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date, prin intermediul sistemului flexibil de Săli mobile.

Mai multe informaţii cu privire la proiect se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

 

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

 


 

 


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved