Evolutie luna aprilie ID Proiect 60031 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                        26.04.2011

EvoluÅ£ia proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Până în 26.04.2011 au participat la sesiunile de instruire ÅŸi testare din cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, 13 grupe formate din angajaÅ£i ai sistemului penitenciar românesc, în locaÅ£iile Sovata ÅŸi Amara. La testările CNFPA, procentul de promovabilitate a fost de 100%. La testările ECDL, toÅ£i participanÅ£ii au promovat  cu excepÅ£ia unui cursant care va primi doar Permisul European de Conducere a Computerului – Start. AceÅŸtia vor obÈ›ine diplome recunoscute la nivel naÈ›ional (aferente programelor de perfecÅ£ionare promovate formator ÅŸi/sau ECDL/operator introducere, prelucrare ÅŸi validare date) ÅŸi Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÈ›ional.

In luna mai 2011, se vor instrui alte 3 grupe la Sovata şi Amara (două grupe pentru cursul formator şi o grupă pentru ECDL/operator, introducere, prelucrare şi validare).

In perioada aprilie 2011 – august 2013, cei doi promotori, experÅ£i din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor vor organiza workshop-urile despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenÅ£ie în cele 44 de locaÅ£ii (penitenciare/ spitale penitenciar, centre de reeducare, penitenciare de minori ÅŸi tineri).

 

Primul workshop s-a desfăşurat în data de 20 aprilie 2011 în Penitenciarul Mărgineni, iar în data de 29 aprilie 2011 în Penitenciarul de Minori ÅŸi Tineri Craiova va avea loc cel de-al doilea workshop despre principiul egalităţii de ÅŸanse.

 

La fiecare workshop vor participa persoane aflate în detenÅ£ie, cu vârste cuprinse între 16-45 ani, care manifestă interes ÅŸi deschidere pentru programele culturale/educative, activităţi care sunt menite să le îmbunatăţească atât perioda detenÅ£iei cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.

 

Aceste activităţi fac parte integrantă din cadrul proiectului  Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc, finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Imbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii” care se implementează în perioada 01.10.2010-30.09.2013. Proiectul vizează creÅŸterea ÅŸanselor de incluziune socială ÅŸi facilitarea integrării/reintegrării pe piaÅ£a muncii a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

Mai multe informaţii cu privire la proiect se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.


Utilizarea calculatorului – un argument in plus pentru integrare

                           

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved