Evolutia proiectului “Invaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeste ACUM în viitorul tău!” ID PROIECT 38513

           

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“InvesteÅŸte în oameni!”
 
 
 
8.04.2011
 
EVOLUTIA PROIECTULUI
“Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeste ACUM în viitorul tău!”
ID PROIECT 38513
 

EUROAPTITUDINI S.A., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu AsociaÅ£ia Oamenilor de Afaceri din România, implementează în perioada 03.01.2011-30.12.2011 proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tau!”.

 

Proiectul finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenÅ£ie 3.2 „ Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilităţii” vizează formarea profesională specifică ÅŸi dezvoltarea competenÅ£elor angajaÅ£ilor, în scopul creÅŸterii gradului de adaptabilitate, a productivităţii ÅŸi a calităţii la locul de muncă.

            Proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeste ACUM în viitorul tău!” urmăreÈ™te:

                       
  1. Dezvoltarea competenÅ£elor în domeniile soft skills ÅŸi leadership, managementul proiectelor, business management, vânzări recunoscute la nivel naÅ£ional sau internaÅ£ional;
  2. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel internaÅ£ional prin certificări ECDL (Start, Complet, Avansat) ÅŸi/sau a abilităţilor pentru învăţarea noÅ£iunilor de limbă engleză la un nivel atestat prin certificarea BULATS;
  3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul grupului Å£intă ÅŸi de noi competenÅ£e recunoscute la nivel naÅ£ional sau internaÅ£ional, în concordanţă cu nevoile pieÅ£ei muncii.
 

            Grupul Å£intă este format din minim 125 angajaÅ£i ÅŸi manageri, persoane active în muncă, cu vârste cuprinse între 25-63 ani, bărbaÅ£i ÅŸi femei din reginea BucureÅŸti-Ilfov care vor urma cel mult 2 tipuri de cursuri.

            In luna mai se vor desfasura cursurile: BULATS ( cursuri de limbă engleză pentru afaceri), Managementul proiectelor, Leadership si comunicare manageriala , Factory.

Cursurile abordează aspecte legate de leadership-ul și succesul managerial, formarea personalului, flexibilitatea și adaptarea la schimbare, organizarea eficientă a activității, intocmirea, organizarea și coordonarea eficientă a proiectelor, tehnici de lucru și management al implementarii acestora, dezvoltarea abilităților manageriale de

optimizare a costurilor, însusirea principiilor de bază ale administrării afacerilor, dezvoltarea gândirii conexe,

antreprenoriale.

Vă invităm să vă înscrieÈ›i în cadrul proiectului, având în vedere faptul că mai sunt locuri disponibile la cursurile ECDL Start e-learning, ECDL Avansat.

Cursurile sunt gratuite.

 
 

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiÅ£i vizitând site-urile www.euroaptitudini.ro, secÅ£iunea      DESPRE EUROAPTITUDINI, sau pe www.aoar.ro.

 
Pentru informaţii suplimentare:

Patricia Costache

Asistent de proiect EUROAPTITUDINI S.A.

patricia.costache@euroaptitudini.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“InvesteÅŸte în oameni!”

                                                                          

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved