Evoluţia proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                 23.06.2011

EvoluÅ£ia proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

 

Începând de luni, 20.06.2011, a demarat instruirea ultimei serii din cadrul etapei de formare de multiplicatori formată din grupa 5 – ECDL/ Operator introducere, validare È™i prelucrare date la Sovata È™i grupa 10 – formator la Amara. Finalizarea cursurilor din cadrul acestei serii încheie activitatea începută încă din luna ianuarie a.c. care vizează crearea unei reÅ£ele naÅ£ionale de peste 100 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, necesară îmbunătăţirii sistemului de instruire din unităţile penitenciare.

La finalizarea acestei etape, angajaÈ›ii din penitenciare care au dobândit în cadrul proiectului certificările de formator si respectiv Operator introducere, validare È™i prelucrare date/ Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscute la nivel naÈ›ional/internaÈ›ional, vor demara în paralel instruirea ECDL START / Operator introducere, validare È™i prelucrare date destinată personalului din sistemul penitenciar. Această activitate se va realiza prin intermediul unui sistem de 16 săli mobile.

Pentru demararea Etapei de instruire au fost deja selectate È™i înregistrate un număr de 206 persoane cu vârste cuprinse intre 25-54 de ani, din cei 1600 de angajaÅ£i care vor beneficia în cadrul proiectului de formare profesională în domeniul TIC, în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenÈ›elor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.

În data de 17 iunie s-a desfășurat la Penitenciarul Miercurea Ciuc al VII-lea workshop despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenÅ£ie, iar următoarele evenimente similare sunt prevăzute la Penitenciarul Bîrcea Mare în data de 23 iunie È™i la Spitalul Penitenciar BucureÈ™ti Rahova È™i Penitenciarul Tg.-Jiu în data de 24 iunie. La workshop-uri participă persoane aflate în detenÅ£ie, cu vârste cuprinse între 16-45 ani, care manifestă interes ÅŸi deschidere pentru programele culturale/educative, cu scopul de a le îmbunătăţi atât perioda detenÅ£iei cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.

Aceste activităţi fac parte integrantă din cadrul proiectului  Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

 

Mai multe informaţii cu privire la proiect se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved