EVOLUŢIA PROIECTULUI“ Invaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeşte ACUM în viitorul tău!”ID PROIECT 38513

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
“InvesteÅŸte în oameni!”
                                                                                                                                                    18.11.2011
 
EVOLUÅ¢IA PROIECTULUI
“Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!”
ID PROIECT 38513
 
EUROAPTITUDINI S.A., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu AsociaÅ£ia Oamenilor de Afaceri din România, implementează în perioada 03.01.2011-30.12.2011 proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!”.
Proiectul finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenÅ£ie 3.2 „ Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilităţii” vizează formarea profesională specifică ÅŸi dezvoltarea competenÅ£elor angajaÅ£ilor, în scopul creÅŸterii gradului de adaptabilitate, a productivităţii ÅŸi a calităţii la locul de muncă.
            Proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!” urmăreÅŸte:
                       
  1. Dezvoltarea competenÅ£elor în domeniile soft skills ÅŸi leadership, managementul proiectelor, business management, vânzări recunoscute la nivel naÅ£ional sau internaÅ£ional;
  2. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel internaÅ£ional prin certificări ECDL (Start, Complet, Avansat) ÅŸi/sau pentru învăţarea noÅ£iunilor de limbă engleză la un nivel atestat prin certificarea BULATS;
  3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul grupului Å£intă ÅŸi de noi competenÅ£e recunoscute la nivel naÅ£ional/internaÅ£ional, în concordanţă cu nevoile pieÅ£ei muncii.
            Grupul Å£intă este format din minim 125 angajaÅ£i ÅŸi manageri, persoane active în muncă, cu vârste cuprinse între 25-63 ani, bărbaÅ£i ÅŸi femei din reginea BucureÅŸti-Ilfov care vor urma cel mult 2 tipuri de cursuri.
            Inregistrarea/selecÅ£ia grupului Å£intă a început inca din luna februarie.
 
In luna Noiembrie in zilele de 8,9,15,16 Noiembrie s-a organizat ultima grupa ECDL Avansat, finalizandu-se astfel cursurile din cadrul acestui proiect.
 
In data de 09 decembrie 2011 ora 11 :00 va avea loc conferinta de finalizare a proiectului la Hotel Novotel
 
 
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiÅ£i vizitând site-urile www.euroaptitudini.ro, secÅ£iunea      DESPRE EUROAPTITUDINI, sau pe www.aoar.ro.
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare:
Marcu Marius
Coordonator instruire si testare  EUROAPTITUDINI S.A.
             marius.marcu@euroaptitudini.ro

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved