EVOLUŢIA PROIECTULUI “Invaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeşte ACUM în viitorul tău!”ID PROIECT 38513

 

            Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
“InvesteÅŸte în oameni!”
                                                                                                                                                    27.10.2011
 
EVOLUÅ¢IA PROIECTULUI
“Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!”
ID PROIECT 38513
 
EUROAPTITUDINI S.A., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu AsociaÅ£ia Oamenilor de Afaceri din România, implementează în perioada 03.01.2011-30.12.2011 proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!”.
Proiectul finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenÅ£ie 3.2 „ Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilităţii” vizează formarea profesională specifică ÅŸi dezvoltarea competenÅ£elor angajaÅ£ilor, în scopul creÅŸterii gradului de adaptabilitate, a productivităţii ÅŸi a calităţii la locul de muncă.
            Proiectul “Invaţă să fii competitiv! InstruieÅŸte-te ÅŸi investeÅŸte ACUM în viitorul tău!” urmăreÅŸte:
                       
  1. Dezvoltarea competenÅ£elor în domeniile soft skills ÅŸi leadership, managementul proiectelor, business management, vânzări recunoscute la nivel naÅ£ional sau internaÅ£ional;
  2. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel internaÅ£ional prin certificări ECDL (Start, Complet, Avansat) ÅŸi/sau pentru învăţarea noÅ£iunilor de limbă engleză la un nivel atestat prin certificarea BULATS;
  3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul grupului Å£intă ÅŸi de noi competenÅ£e recunoscute la nivel naÅ£ional/internaÅ£ional, în concordanţă cu nevoile pieÅ£ei muncii.
            Grupul Å£intă este format din minim 125 angajaÅ£i ÅŸi manageri, persoane active în muncă, cu vârste cuprinse între 25-63 ani, bărbaÅ£i ÅŸi femei din reginea BucureÅŸti-Ilfov care vor urma cel mult 2 tipuri de cursuri.
            Inregistrarea/selecÅ£ia grupului Å£intă a început inca din luna februarie si se realizeaza in continuare pe baza formularelor si a documentelor justificative solicitate in limita locurilor disponibile.
 
 In luna Octombrie sau organizat in perioada 4-6 Octombrie si 11-12 Octombrie cursuri de vanzari strategice – director de vanzari – respectiv comunicare interna in companie si sau continuat grupele de ECDL Avansat Se vor mai organiza in continuare  cursuri de: ECDL Avansat, cursuri  ce se adreseaza celor care doresc sa detina cunostinte aprofundate pentru aplicatiile Word, Excel, Access sau PowerPoint.
 
Cursurile din cadrul proiectului sunt gratuite.
 
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiÅ£i vizitând site-urile www.euroaptitudini.ro, secÅ£iunea      DESPRE EUROAPTITUDINI, sau pe www.aoar.ro.
 
Pentru informaţii suplimentare:
Marcu Marius
Coordonator instruire si testare  EUROAPTITUDINI S.A.
             marius.marcu@euroaptitudini.ro

                                             

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved