Director vânzări

Cursul de Director Vânzări este unul practic, interactiv și foarte util. Partea teoretică este completată de partea practică prin exerciții și grupuri de discuții.

Tipul programului: Perfecţionare

Tematica cursului:

Directorul de Vânzări este specialistul care analizează mediul de afaceri, elaborează strategiile de vânzari și stabileşte tactici pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, controlează îndeplinirea planurilor de acţiune, evaluează performanţele echipei de vânzări, recrutează echipa de vânzări și îi instruieşte în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Conţinut:

1.     Analiza mediului de afaceri (prezentarea pieţei: viziunea și descrierea planului de acţiuni, împărţirea pe zone, baza de clienţi/locaţii, obiective și strategii, indici de performanţă, politica comercială, primejdii posibile);

2.     Implementarea strategiilor de vânzare (secvenţe de vânzare: înţelegerea clientului, modelul de vânzare profesional, strategii de adresare către client, vânzare strategică);

3.     Evaluarea performanţelor vânzării (bazele vânzării B2B: self assessement, cele 10 reguli ale vânzării B2B, planificarea vizitelor, stabilirea obiectivelor, folosirea cunostinţelor de brand în vânzare, promoţii);

4.     Implementarea strategiilor de vânzare (vânzarea B2B: paşii vizitei, procesul individual de vânzare, organizarea timpului, administrarea muncii de vânzare, instrumente de măsurare a productivităţii vânzatorului, identificarea riscurilor, analiza riscurilor, interpretarea efectului riscurilor, strategii de reducere a riscului, negocierea);

5.     Stabilirea obiectivelor de vânzare și a resurselor necesare atingerii acestora (tehnici de influenţare, tehnici de prezentare).

Durata cursului: 21 ore

Nivel studii: Acest curs se adresează tuturor persoanelor cu studii medii/superioare.

Evaluare: Examenul de absolvire se susţine în prezenţa comisiei de autorizare desemnată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved