Despre noi

Euroaptitudini s-a înfiinţat din nevoia abordării diferite a conceptului de training (educaţia adulţilor) într-o manieră profesională şi eficientă, adaptată permanent la nevoile existente pe piaţa muncii. Euroaptitudini  urmăreşte permanent calitatea serviciilor oferite, alegând să colaboreze cu specialişti care au o vastă experienţă în domeniile vizate, instituţii prestigioase şi să ofere certificări naţionale/internaţionale recunoscute pe piaţa muncii.

Euroaptitudini este Furnizor de Formare Profesională Continuă acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, dar şi operatorul celor mai cunoscute francize educaţionale recunoscute la nivel internaţional.

Astfel, Euroaptitudini este centru de testare şi instruire acreditat ECDL din anul 2003 şi dezvoltă la nivel naţional o franciză de instruire modernă, realizată pe baza programei ECDL, reuşind într-un timp record să îşi construiască o carte de vizită impresionantă, promovând excelenţa în educaţie şi ECDL-ul ca standard european de testare a cunostinţelor de operare PC. Programul ECDL se bucură de recunoaşterea Comisiei Europene (prin recomandarea Comisiei ESDIS – European Social Dimension of the Informatics Society), UNESCO şi UNDP (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare).

De asemenea, Euroaptitudini organizează testări TOEFL®.

Euroaptitudini se bucură de colaborări fructuoase cu numeroase instituţii publice şi corporaţii, precum: Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Banca Naţională a României, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Consiliul Superior al Magistraturii, M.E.C.T – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Agenția Națională de Control al Exporturilor, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Administrația Națională a Penitenciarelor, Comisia Națională de Prognoză, InspectorateleTeritoriale de Muncă Ilfov şi Argeş, Primăriile Sectoarelor 2, 4, Chitila şi a Municipiului Pitești, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, UTI Group, AnaGroup, Carpatcement, Renault Technologie Roumanie, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Mobility SRL, Porsche Leasing România IFN SA, Porsche Bank România SA, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România, SC Oracle România SRL, SC Henkel România SRL, SC Coca-Cola HBC România SRL, SC Mega Image SRL, Real Hypermarket România SRL, Romcolor, SC Fildas Traiding SRL, SC ProdPlast SA, SC TIAB SA, Star Foods E.M. SRL, Bouygues România SRL, Bernard Brunhes International, SC Biofarm SA,  SC Wipro Technologies SRL, Leonard Weiss RO SRL, SC Iiruc Service SA, Transfond, United States Agency for International Development, PTC Eastern Europe SRL, SC E.ON Moldova Distribuție SA, Milupa SRL, SC IPA SA, Partida Romilor Pro-Europa, Organizația internațională pentru Migrație, Asociația “Organizația SOS Satele Copiilor”, etc.

În perioada octombrie 2010 – februarie 2012 consorţiul format din: Euroaptitudini Bucureşti, CIM CLuj-Napoca şi GMB Computers Constanţa a furnizat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) servicii de instruire, testare şi certificare în utilizarea calculatorului (ECDL) a 12.000 funcţionari publici, în cadrul proiectului „Standarde Europene în utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia Publică – Program Naţional de certificare a funcţionarilor publici”  – Cod SMIS 2773, finanţat prin intermediul Programului Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative".

Aceste colaborări ne dau încrederea reuşitei şi pentru proiectele viitoare.

Euroaptitudini a implementat în parteneriat cu diverse instituţii şi companii din România o serie de proiecte finanţate de Uniunea Europeană prin fonduri de pre şi post-aderare. Aceste proiecte au fost dedicate angajaţilor din diverse sectoare de activitate, instituţiilor publice, dar şi persoanelor vulnerabile. Mai multe detalii sunt oferite la secţiunea PROIECTE.

Euroaptitudini s-a implicat în proiecte de responsabilitate socială, adresate atât persoanelor cu nevoi speciale, cât şi vârstnicilor oferindu-le acces la educaţie, la noile tehnologii şi şanse egale într-o societate aflată într-o permanentă schimbare.

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved