VBA – EXCEL

Beneficiază de acest curs:

Orice persoană care are experienţă atât în utilizarea programului Microsoft Excel, cât şi o minimă experienţă în programare(orice limbaj).

Cunoştinţe prealabile

Pentru a putea participa cu succes la acest curs viitorii cursanţi trebuie să:

– fie familiarizaţi cu noţiunea de bază de date

– cunoască teoria relaţională

– fie familiarizaţi cu interfaţa Excel 2013/2010/2007

Obiectiv şi rezultate:

La finalul acestui curs, participanţii trebuie să fie capabili să demonstreze o stapânire serioasă atât a sintaxei unui limbaj de programare vizual, cât şi a conceptelor de programare “event-driven”, să aibă baze solide în ce priveşte conceptul de programare pe obiecte.

Modul de desfăşurare:

Cursurile se desfăşoară alternând pregătirea teoretică cu cea practică, într-o sală de cursuri special amenajată şi dotată cu calculatoare şi toate echipamentele necesare, pe durata a 20 de ore. 

Ce vor învăţa:

1. Înregistrarea macrocomenzilor;

2. Variabilele de program;

3. Construirea expresiilor VBA;

4. Lucrul cu obiecte;

5. Controlul codului VBA;

6. Interacţiunea cu utilizatorul;

7. Crearea casetelor de dialog personalizate VBA;

8. Crearea meniurilor şi barelor de instrumente personalizate;

9. Depanarea procedurilor VBA.

 

Pentru înscrierile online daţi click aici

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved