OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

Cursul "Operator introducere, validare şi prelucrare date " vizează dobândirea competenţelor profesionale de utilizare a calculatorului.

Tipul programului: Perfecţionare

Tematica cursului:

Programul de formare profesională asigură dobândirea competenţelor profesionale de „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, în conformitate cu standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional şi e aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Cursul cuprinde 6 module:

Modulul 1 – Gestionarea interfeței cu utilizatorul

Modulul 2 – Gestionarea directoarelor și fișierelor

Modulul 3 – Realizarea și prelucrarea documentelor

Modulul 4 – Realizarea și prelucrarea registrelor de calcul tabelar

Modulul 5 – Internet și poștă electronică

Modulul 6 – Norme de sănătate și securitate în muncă

 

Durata cursului: 46 ore

Nivel studii: Acest curs se adresează tuturor persoanelor cu studii medii.

Evaluare: Examenul de absolvire se susţine în prezenţa comisiei de autorizare desemnată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved