MANAGER PROIECT

Cursul "Manager de Proiect" vizează dobândirea cunoștintelor și a tehnicilor necesare pentru managementul de proiecte.

Tipul programului: Perfecţionare

Tematica cursului:

Cursul este structurat astfel încât să ofere cursanţilor un bagaj de cunoștinte teoretice care să le permită abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor, să folosească managementul proiectelor ca instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activităţilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale și politice moderne. 

Cuprinde 3 module:

Modulul 1 – Inițierea unui proiect (Stabilirea scopului proiectului)

Modulul 2 – Planificarea unui proiect (Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, Planificarea activităților și jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, Managementul riscurilor)

Modulul 3 – Implementarea unui proiect (Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității proiectului)

Durata cursului: 24 ore

Nivel studii: Acest curs se adresează tuturor persoanelor cu studii superioare.

Evaluare: Examenul de absolvire se susţine în prezenţa comisiei de autorizare desemnată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 
© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved