Utilizarea computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

 

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 

– Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.

– Deschidă și să închidă un computer.

– Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.

– Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.

– Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.

– Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.

– Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.

– Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.

– Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

– Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 

– Acoperă conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.

– Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului.

– Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved