Prezentări

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei prezentări și să demonstreze competențe în utilizarea unei prezentări.

 

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

– Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.

– Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

– Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.

– Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.

– Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.

– Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.

– Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.

– Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.

– Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.

 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

– Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.

– Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de prezentări, de la vendori independenți până la freeware.

– Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de prezentări.

– Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved