ECDL PROFIL

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

 

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

 

Profilul  ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

 

 

Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

 

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved