Calcul tabelar avansat

Acest modul oferă candidaților oportunitatea de a-și dezolta competențele la un nivel de expert. La finalul modulului, candidații vor cunoaște funcțiile avansate ale aplicației de calcul tabelar, permițându-le să realizeze rapoarte sofisticate, să efectueze calcule statistice și matematice complexe, sporindu-și eficiența și productivitatea.

 

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

– Aplice opțiuni avansate de formatare, precum formatare condiționată și formate de număr particularizate.

– Utilizeze funcții logice, statistice, financiare și matematice.

– Creeze grafice și să aplice opțiuni avansate de formatare a acestora.

– Lucreze cu tabele și liste în vederea analizării, filtrării și sortării datelor; să creeze și să utilizeze scenarii.

– Valideze și controleze datele din registrele de calcul.

– Sporească productivitatea prin utilizarea denumirilor celulelor, a macrocomenzilor și șabloanelor.

– Utilizeze opțiuni legate de crearea legăturilor, obiecte încorporate și importul de date.

– Revizuiască registre de calcul și să aplice opțiuni de securitate.

 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

– Permite utilizatorilor să devină mai încrezători și mai eficienți în utilizarea unei aplicații de calcul tabelar.

– Dovedește stăpânirea temeinică a aplicației.

– Permite utilizatorilor să realizeze rapoarte mai bune, cu analize mai aprofundate.

– Îmbunătățește productivitatea utilizatorilor.

– Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved