FORMATOR

Cursul se încadrează ca tematică în cerinţele actuale ale Uniunii Europene în domeniul asigurării calităţii în Educaţie şi Formare Profesională. […]


MANAGER PROIECT

Cursul "Manager de Proiect" vizează dobândirea cunoștintelor și a tehnicilor necesare pentru managementul de proiecte. Tipul programului: Perfecţionare Tematica cursului: Cursul […]


OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

Cursul "Operator introducere, validare şi prelucrare date " vizează dobândirea competenţelor profesionale de utilizare a calculatorului. Tipul programului: Perfecţionare Tematica cursului: Programul de […]


MICROSOFT PROJECT

Acest training oferă într-un mod rapid cunoştinţele şi tehnicile necesare atât managerilor de proiect cît şi membrilor echipei de proiect. […]


VBA – EXCEL

Beneficiază de acest curs: Orice persoană care are experienţă atât în utilizarea programului Microsoft Excel, cât şi o minimă experienţă […]


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved