Anunt atribuire

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeste in oameni!”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             09.01.2012

ANUNT ATRIBUIRE

·         ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA, cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr.2, intrarea B, et.5, camera 4 (sediul CCIB), sector 3, cod postal 030982, Romania, telefon/fax 021-312.99.20, email: aoar@aoar.ro. anunta  atribuirea contractului de :  Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane –Cod CPV 79414000-9,constand in servicii complete de salarizare,administrare si evaluare personal.

·         Sursa de finantare a contractului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” – Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, „Investeste in oameni!”.

 

  • Identificarea proiectului: „Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri” POSDRU/92/3.1/S/61622.
  • Valoarea contractului :107.030 lei (fara TVA)
  • Tipul procedurii: Procedura competitiva
  • Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

·         Data atribuirii contractului:15.12.2011

·         Numarul de oferte primite:  1

Numele operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul :S.C. GROUP EXPERT CONSULTING 2000 S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 397, bl. N, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 1, cod postal 010722, telefon 021.312.58.67, fax 021.212.50.75, email office@groupconsulting.ro,

 

 

Pentru informatii suplimentare:

Popescu Mihaela Ramona

Responsabil finaciar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA

mihaela.popescu.aoar@wifiromania.ro

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved