Anunt anulare

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeste in oameni!”

17.06.2011

ANUNT ANULARE PROCEDURA

S.C. EUROAPTITUDINI S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Mendeleev nr. 7-15, mezanin, sector 1, cod postal 010361, Romania, telefon/fax 021-319.72.26, email office@euroaptitudini.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , anunta anularea procedurii cercetarea pietei – studiu al pietei organizata pentru achizitia de Servicii de curierat, Cod CPV 64120000-3.

  • Sursa de finantare a contractului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” – Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, „Investeste in oameni!”.

Identificarea proiectului: „Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri” POSDRU/92/3.1/S/61622.

  • Valoarea contractului :
  • Tipul procedurii: cercetarea pietei – studiu al pietei
  • Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
  • Data atribuirii contractului:
  • Numarul de oferte primite: 1
  • Motivele anularii: oferta depusa de S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. a fost considerata inacceptabila, intrucat propunerea financiara nu s-a incadrat in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie.

Pentru informaÈ›ii suplimentare: Nicolae Cristian PARVAN, Expert promovare                           office@euroaptitudini.ro

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved