Anunt achizitie manuale


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“InvesteÈ™te în oameni!”

 

                                                                                                                                    27.04.2011               

ANUNÅ¢

PROCEDURÄ‚ COMPETITIVÄ‚

„ACHIZIÅ¢IA DE MANUALE ECDL START, ACREDITATE”

pentru proiectul „CunoÅŸtinte de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România, POSDRU/81/3.2/S/51697

 

 

 

S.C. EUROAPTITUDINI S.A., cu sediul în BucureÅŸti, Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, doreÅŸte să achiziÅ£ioneze în cadrul proiectului „CunoÅŸtinte de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România, POSDRU/81/3.2/S/51697, implementat in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, următoarele produse: Manuale ECDL START, acreditate (programa analitică ECDL versiunea 5.0), cod CPV 22471000-2, Manuale de informatică.

Sursa de finanÅ£are a contractului: Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 “CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a întreprinderilor”; Domeniul Major de IntervenÅ£ie 3.2 „Formare profesională ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilităţii”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câÅŸtigătoare: preÅ£ul cel mai scăzut.

DocumentaÅ£ia pentru ofertanÅ£i: este gratuită ÅŸi se poate ridica în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00, de la următoarea adresă: Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti. DocumentaÅ£ia se ridică numai pe bază de împuternicire semnată de reprezentantul legal ÅŸi ÅŸtampilată (1 exemplar original). DocumentaÅ£ia poate fi transmisă ÅŸi prin e-mail, în urma unei solicitări trimise în scris, prin fax sau poÅŸtă, semnată de reprezentantul legal al operatorului.

Solicitările de informaÅ£ii suplimentare sau clarificări se vor transmite NUMAI în scris, pe fax +4021 319 72 27, sau la adresa Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti, pană la data de 05.05.2011, ora 18.00.

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificări: 06.05.2011, ora 19.00.

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune în plic închis, la adresa S.C. EUROAPTITUDINI S.A., Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti.

Data limită de depunere a ofertelor: 09.05.2011, ora 10.00.

Informații suplimentare:

Croitoru Dana Luminiţa

Coordonator partener EUROAPTITUDINI S.A.

dana.croitoru@euroaptitudini.ro

                                                       

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved