Anunt achizitie echipament informatic si accesorii de birou

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeste in oameni!”

 

 

 

ANUNT PUBLICITAR

                                                                                                                                          29.04.2011

ANUNT PRIVIND DESCHIDEREA

PROCEDURII COMPETITIVE

FURNIZARE CONSUMABILE

 

 

·         Achizitor: ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea B, et. 5, camera 4 (sediul CCIB), sector 3, cod postal 030982, Romania, telefon/fax 021-312.99.20, email aoar@aoar.ro, website www.aoar.ro.

  • Obiectul contractului: Furnizare consumabile Coduri CPV – 30000000-9 – Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software, ca de exemplu: 30190000-7 – Diverse masini, echipamente si accesorii de birou; 30192125-3 – carioca permanenta ; 30199760-5 – etichete; 30199230-1 – plicuri; 30197210-1 – bibliorafturi; 30197643-5 – hartie pentru fotocopiatoare; 30197621-5 – bloc de hartie pentru flipchart; 30192121-5 – pixuri; 30192110-5 – produse cu cerneala.

                                Informatii suplimentare se regasesc in Documentatia pentru ofertanti.

  • Identificarea Proiectului: „Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri” POSDRU/92/3.1/S/61622.

 

·         Sursa de finantare a contractului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” – Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, „Investeste in oameni!”.

 

  • Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut”.

 

  • Documentatia pentru ofertanti: este gratuita si se poate ridica zilnic, intre orele 9.00 – 17.00, de la adresa achizitorului din Mun. Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea B, et. 5, camera 4 (sediul CCIB), sector 3, cod postal 030982, Romania. Documentatia este disponibila doar la sediul Achizitorului si se poate ridica, in intervalul orar mentionat, in baza unei imputerniciri scrise, de catre reprezentantul potentialului ofertant. Documentatiile pot fi transmise prin posta/curier la solicitarea scrisa a operatorilor economici, semnata de reprezentantul legal, cu indicarea adresei de expediere si a numelui persoanei care va semna confirmarea primirii. Intrucat Achizitorul nu detine certificat de semnatura electronica, Documentatiile nu vor fi transmise in format electronic prin e-mail.

 

·        Solicitarile de informatii suplimentare sau clarificari: potentialii ofertanti sunt invitati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare legate de Contractul de achizitie. Solicitarile se vor transmite NUMAI in scris, la nr. de fax 021.312.99.20 sau la adresa achizitorului din Mun. Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea B, et. 5, camera 4 (sediul CCIB), sector 3, cod postal 030982, Romania, pana la data de 12.05.2011, ora 14.00.

 

·        Termenul maxim de raspuns la solicitarile de clarificari: 13.05.2011, ora 17.00. Raspunsul la clarificari va fi postat si pe website-ul www.aoar.ro.

 

·        Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in plic inchis, la adresa achizitorului din Mun. Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea B, et. 5, camera 4 (sediul CCIB), sector 3, cod postal 030982, Romania.

 

·        Data limita de depunere a ofertelor: 16.05.2011, ora 10.00.

 

·        Persoana de contact: Eugen SUCIU, expert promovare ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA, tel./fax 021.312.99.20, e-mail aoar@aoar.ro

 

 

 

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved