Alfabetizare digitală pentru seniori

 Alfabetizare digitală pentru seniori 

În contextul Anului European al Îmbătrânirii Active ÅŸi al Solidarităţii între GeneraÅ£ii (AEIA 2012), FundaÅ£ia ECDL ROMANIA, alături de Primăria Sector 1, DirecÅ£ia Generală de Asistenţă Socială ÅŸi ProtecÅ£ie a Copilului, Primăria Sector 2, a iniÅ£iat proiectul Alfabetizare digitală pentru seniori.
Pentru că Euroaptitudini încurajează primii paÅŸi în utilizarea calculatorului indiferent de vârstă, ne-am alăturat cu expertiza noastră în livrarea programelor de instruire FundaÅ£iei ECDL ROMANIA ÅŸi partenerilor săi pentru îndeplinirea obiectivului proiectului: instruirea ÅŸi certificarea gratuită a seniorilor prin programul de iniÅ£iere în utilizarea computerului – ECDL EqualSkills
Grupul Å£intă a fost format din grupe de 10 persoane din fiecare sector (persoane înscrise la Clubul Seniorilor din fiecare sector), cu vârsta de pana la 80 ani. 
“Posibilitatea de a obÅ£ine diferite informaÅ£ii din domenii diferite precum ÅŸi posibilitatea de a întreÅ£ine legăturile cu rudele ÅŸi prietenii din alte oraÅŸe sau ţări m-au determinat să mă inscriu la acest curs” a afirmat D-na Olteanu Victoria la începutul proiectului. 
Trainerii Euroaptitudini au oferit pe parcursul celor 20 de ore de curs sfaturi valoroase din experienţa lor profesională şi au răspuns curiozităţilor participanţilor care s-au arătat extrem de interesaţi de obţinerea certificării ECDL EqualSkills
La finalul programului, participanÅ£ii au obÅ£inut certificarea ECDL EqualSkills, care se bucură de aceeaÅŸi recunoaÅŸtere internaÅ£ională ca oricare altă certificare ECDL, dar care, în primul rând, permite integrarea în societatea informaÅ£ională a tuturor persoanelor.
 “AÅŸteptările mele au fost depăşite. Eram un îndărătnic. Am refuzat totdeauna să învăţ să lucrez cu calculatorul. Acum sunt un curios. Vreau să cunosc cât mai multe.” a răspuns unul dintre seniorii care au participat la cursuri atunci când a fost întrebat dacă i-au fost îndeplinite aÅŸteptările cu privire la cursul urmat. 
Prin parteneriatul creat în vederea implementării acestui proiect, Euroaptitudini a vizat ÅŸi atingerea altor obiective:
·        socializare ÅŸi noi moduri de comunicare;
·        stimularea dezvoltării personale, indiferent de vârsta ÅŸi categoria socială;
·        utilizarea calculatorului pentru diferitele nevoi, inclusiv servicii de e-comerÅ£ ÅŸi e-guvernare;
·        creÅŸterea calităţii vieÅ£ii persoanei participante;
·        descoperirea de noi metode de petrecere a timpului liber. 
                Euroaptitudini intenÅ£ionează să continue proiectul ÅŸi alături de alte primării de sector.
           
  

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved