2786 de asistenti si asistente medicale din toata tara au participat la cursuri de dezvoltarea competentelor IT certificate la nivel national si international

 

InvesteÅŸte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenÅ£ie 3.2 „Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea             adaptabilitaÅ£ii”
Titlul proiectului: „CunoÅŸtinÅ£e de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii             asistentelor medicale din spitalele din România”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/51697
 
 
28.12.2012
 
 
2786 de asistenti si asistente medicale din toata tara au participat la cursuri de dezvoltarea competentelor IT certificate la nivel national si international
 
 
 
Calificarea resurselor umane reprezinta o cerinta obligatorie pentru adaptarea unitatilor sanitare din Romania la noile cerinte impuse de introducerea sistemelor informatizate si a noilor tehnologii.
 
Pana in prezent 2.786 de asistenti si asistente medicale au participat la cursurile desfasurate in cadrul proiectului “Cunostinte de utilizarea calculatorului si informatica medicala pentru cresterea adaptabilitatii asistentelor medicale din spitalele din Romania”, finantat prin intermediul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane. In cadrul proiectului, sunt organizate sesiuni de instruire in cunostinte de baza de operare a calculatorului si certificare ECDL (European Computer Driving Licence) / CNFPA (Operator introducere, validare si prelucrare date) pentru 4000 de asistenti si asistente medicale din spitalele din Romania. In urma promovarii acestora s-au obtinut certificate de absolvire CNFPA si/sau Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) Start.
 
Proiectul, in care S.C. EUROAPTITUDINI S.A. participa in calitate de partener (solicitantul fiind Ministerul Sanatatii), se deruleaza pe parcursul a 36 de luni (incepand cu luna septembrie 2010), obiectivul general vizand imbunatatirea mobilitatii si a adaptabilitatii personalului sanitar mediu din spitalele din Romania la conditiile in schimbare ale sistemelor sanitare prin imbunatatirea competentelor si a aptitudinilor in domeniul ITC si al noilor tehnologii.
 
Principala componenta a proiectului o reprezinta instruirea in cunostinte de baza de operare a calculatorului si certificarea ECDL (European Computer Driving Licence) / CNFPA (Operator introducere, validare si prelucrare date) a 4000 de asistenti si asistente medicale din spitalele din Romania si are drept obiectiv imbunatatirea mobilitatii si a adaptabilitatii personalului sanitar mediu din spitalele din Romania la conditiile in schimbare ale sistemelor sanitare prin dezvoltarea competentelor si a aptitudinilor in domeniul ITC si al noilor tehnologii.
 
Competentele IT dobandite de catre asistentii si asistentele medicale vor sprijini procesul de integrare a sistemelor informatice dedicate si a noilor tehnologii in practica medicala curenta. Cele 4000 de asistentele medicale isi vor imbunatati cunostintele profesionale, iar prin intermediul celor 400 de multiplicatori de formare va creste capacitatea spitalelor de a-si evalua si dezvolta resursele umane necesare in contextul introducerii sistemelor informatizate si a noilor tehnologii. Totodata, aceste demersuri vor determina schimbarea modelului comportamental al grupurilor tinta prin cresterea gradului de acceptare a tehnologiilor informatizate drept instrumente de baza in practica, educare, comunicare.
 
 
Pana in prezent s-au desfasurat 242 de sesiuni de instruire la care au participat aproape 2800 de asistenti si asistente medicale din unitati sanitare din judetele Iasi, Brasov, Dolj, Arges, Covasna, Constanta, Prahova, Tulcea, Neamt, Vaslui, Cluj, Olt, Sibiu, Dambovita, Vrancea, Ilfov si Bucuresti.
 
Incepand cu ianuarie 2013 vor demara noi sesiuni de instruire si in alte judete, urmand ca pana la finalul proiectului, in august 2013, alti aproximativ 1200 de asistenti si asistente medicale sa participe la activitatile de instruire IT prevazute in cadrul proiectului. Totodata, activitatea de instruire, testare si certificare se va desfasura si in unitati sanitare din alte judete fata de cele care au beneficit deja de cursurile IT organizate.
 
Cursurile dureaza aproximativ 3 saptamani. Cursul ECDL Start/ Operator introducere, prelucrare si validare date prevazut in cadrul proiectului este structurat pe 4 module: Utilizarea computerului si organizarea fisierelor, Procesare de test, Calcul tabelar si Informatie si Comunicare. La finalul fiecarui modul cursantul ruleaza o simulare de examen in vederea familiarizarii cu modalitatea de testare, dar si pentru a-si testa cunostintele acumulate. Ulterior, acesta sustine examinarea propriu – zisa (dupa fiecare modul).In urma promovarii celor 4 examene ECDL START participantii la curs obtin Permisul European de Utilizare a Calculatorului.
 
La finalul cursului ECDL Start/ Operator introducere, prelucrare si validare date, participantii sustin examenul CNFPA (care cuprinde sarcini de lucru din toate cele 4 module parcurse). Ca urmare a promovarii acestui examen, cursantii obtin certificatul de absolvire CNFPA si certificatul de participare.
 
Participantii la curs care promoveaza examenul CNFPA obtin si 15 credite EMC, recunoscute in sistemul sanitar.
 
Competentele insusite prin intermediul proiectului de catre membrii grupului tinta vor sprijini procesul de integrare a sistemelor informatice dedicate si a noilor tehnologii in practica medicala curenta si vor determina schimbarea modelului comportamental al grupului tinta prin cresterea gradului de acceptare a tehnologiilor informatizate drept instrumente de baza in practica, educare, comunicare.
 
 
 
 
Pentru informatii suplimentare:
Croitoru Dana Luminita
Coordonator partener EUROAPTITUDINI S.A.
 
Catrina Alexandra
Asistent de proiect partener EUROAPTITUDINI S.A.
 
 
 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved